Photos

Photos by Alain Herzog (Copyright Alain Herzog)

1   2   3   4   5   6   7  8   9   10   11   12   13   14   15   16   17

 

Photos by Fermarillo Photos (Copyright Fermarillo Photos)

1   2   3   4   5   6   7  8   9   10   11   12   13   14   15   16  


Videos

Imitation Game 

AVI video - Imitation of the user's gestures (5.8MB)

 

 

Language Acquisition

 

 

Robota Arm 

 (AVI Format, 12 Mb)

Robota Eyes

 (AVI Format, 10 Mb)